ALZHEİMER

     Genellikle yaşlılık öncesi veya yaşlılık dönemlerinde ortaya çıkan alzheimer, bunama olarak adlandırabileceğimiz bir demans türüdür. Kişinin yaşamının herhangi bir evresinde geriye dönüşü olmayan bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Sinsi bir şekilde başlayan bu hastalıkta hastanın bireysel farklılıklarına göre ilerleme hızı ve hastalığın şiddeti değişebilmektedir. Alzheimer rahatsızlığında hastalık ilerledikçe hastanın tedaviden çok iyi bir bakıma olan ihtiyacı artmaktadır. Ekolife Yaşam Merkezi, demans ve alzheimer gibi hastalıkların bakımında uzman ekibiyle profesyonel bir hizmet sunmaktadır. 

Alzheimerda görülen semptomlar genellikle şu şekildedir: 

 • Bellek kaybı 
 • Algılama, yargılama, soyut düşünme gibi zihinsel işlevlerde yetersizlik 
 • Karar vermede sıkıntı yaşama 
 • Konuşmada ve yürümede zorlanma 
 • Oryantasyon bozukluğu 
 • Donukluk 
 • Öfke ve saldırganlık 

     Alzheimer hastalığında genetik yatkınlık, bireysel faktörler, çevresel etmenler, iş kaybı, kişinin derin bir üzüntüyle karşı karşıya kalması gibi durumlar hastalık riskini arttırmaktadır. Ayrıca DSÖ, yapılan araştırmalar sonucunda bireyin yaşam biçiminin alzheimer oluşumunda oldukça etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Alzheimer Vakfı’nın vermiş olduğu bilgiler ışığında bu hastalığı üç evrede incelemek mümkündür. Evreler arasındaki geçişlerin hızı hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. 

 • 1. Evre: Bu süreçte hastalık belirtileri hafiftir. Hasta yakın geçmişindeki olayları hatırlamada güçlük çekebilir, konuşurken kelime bulmada ve karar vermede zorlanabilir. 
 • 2. Evre: Bu aşamada hasta artık günlük yaşamında yaptığı işlerde büyük sıkıntılar çekmeye başlar. Varsanılar baş gösterir, öz bakımını gerçekleştiremez, yer yön duygusunu kaybettiğinden kaybolma gibi olaylar yaşanabilir ve artık konuşurken daha da zorlanmaya başlar. 
 • 3. Evre: Hastalığın en ileride olduğu boyuttur. İyice artan zihinsel bozuklukların yanında fiziksel bozulmalar da görülür. İdrar ve gaita kaçırmaları olabilir, çoğunlukla ailesini bile tanıyamaz, ajitasyon, yürümede bozukluk, beslenmede zorluk görülen diğer durumlardır. Hastanın artık tam bağımlı hale geldiğini söylemek mümkündür. 

Alzheimer Hastaları İle Doğru İletişim 

     Yaşlılarda görme, işitme gibi duyu organlarının işlevini kaybetmeye başlaması iletişimde sorunlar yaşanmasına neden olan bir durumdur. Bunun üzerine bir de bilişsel işlevlerinde bozulmalar görülen alzheimer hastalarında iletişim başlı başına bir sorun haline gelmektedir. Burada hastayla ilgilenen yakınlarına ve/ veya bakımı üstlenen kurumlara büyük iş düşmektedir. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek için 

 • Hastaya adı ve varsa unvanı ile hitap edilmelidir. 
 • Hastanın davranışları gözlem altında tutulmalı, böylece hasta daha iyi tanınıp olası tetikleyiciler ortadan kaldırılmalıdır. 
 • Bakımı üstlenen kişi veya kurumlar son derece sabırlı, hastaya güven veren bir tavır sergilemelidir. 
 • Bir seferde sadece bir konu anlatılmalı, hasta anlatılmak isteneni anlayana kadar beklenmeli ve daha sonra başka bir konuya geçilmelidir. 
 • Konuşmada yalın bir dil kullanılmalı, tıbbi terminolojiden kaçınılmalıdır ve ses tonu ne çok yüksek ne çok alçak olmalıdır. Hastayla normal bir tonda, yumuşak bir tavırda konuşulmalıdır. 
 •  Hasta kişisel bakımını yerine getiremediğinde veya herhangi başka bir konuda zorlandığında utandırılmamalıdır, mahremiyetine önem verilmelidir. 
 • Hastanın sosyal ilişkileri düzenlenmeli, yalnızlık hissiyle baş başa bırakılmamalıdır. 

     Ekolife Yaşam Merkezi, hasta ile doğru bir şekilde iletişim kurmaya gereken özeni göstermektedir. Bu hastalıkta teknik ekipmandan çok samimi bir tavrın, koşulsuz sevginin önemli olduğunun farkındadır. Alzheimer hastalığında çevrenin önemi çok büyüktür bu nedenle merkezimiz hastanın kaygılanmasına sebep olacak şeylerden (yüksek ışığa maruz kalmak, gürültü, ani hareketler v.b.) korunması konusunda oldukça titiz davranmaktadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sorularınız mı var?