YAŞLI BAKIMI

Yaşlılık bireyin ilerleyen zamana bağlı olarak değişen dünyaya uyum sağlayamaması ve fiziksel yetersizliklerinin başlaması olarak bilinmektedir. Yaşlılık sadece yaşın ilerlemesi olarak algılanmamalı biyolojik, sosyolojik ve psikolojik boyutlarının olduğu da bilinmelidir. Yaşlılık dönemi kronolojik olarak genç yaşlı (65- 74), orta yaşlı (75- 84), ileri yaşlı (85 ve üzeri) şeklinde sıralanmaktadır ve yapılan araştırmalar gelecek elli yıl içerisinde yaşlı nüfusun dört kat artacağını ortaya koymuştur. Yaşlı nüfusundaki artış ve yaşam süresinin uzaması; ileri yaş sorunlarını ve yaşlı bakımını daha etkili bir biçimde gündeme getirmiştir. Yaşlı bakımı bireysel bir sorun olarak düşünülmemeli sosyal devlet anlayışı ile birlikte toplumsal sorun olarak algılanmalıdır.

Yaşlı Bakımına İhtiyacı Olan Bireylerde Görülen Sorunlar

  • Bireyler yaşlılık döneminde daha sık rahatsızlanmakta ve bağışıklık sistemleri genç zamanlarına oranla daha zayıf olmaktadır. Yaşlı bakımını üstlenen kişi veya kurumların en sık rastladığı problemler demans, alzheimer, idrar kaçırma, işitme sorunu, görme bozukluğu, yürüme ve dengede sorun, uyku problemi, bası yaralarıdır.
  • Yaşlı bireylerde rastlanan bir diğer sorun ise sosyal çevreye uyum sağlayamama problemidir. Kuşak çatışmaları ve hızla değişen dünyaya ayak uyduramamaları sosyal çevreye uyum sağlamalarına engel olmaktadır.
  • Uzunca süren çalışma hayatından sonra emekliye ayrılmak yaşlı bireylerin boşluk hissine kapılmasına neden olan etmenlerden biridir.
  • Yaşlı bakımında karşılaşılan bir diğer sorun ise ileri yaştaki bireyin kendini izole edip yalnızlık hissine kapılmasıdır.
  • Tüm bunların yanı sıra yaşlı bakımının başlı başına bir sorun olduğu da söylenebilmektedir. Bakıma ihtiyaç duyan, kendi kendine yetemeyen bireylerin aile veya Ekolife gibi kurumlardan destek alması gerekmektedir. Bu anlamda en önemli faktörlerden biri de her bakımdan güvenilir ve hizmet kalitesine inanılan bir kurum bulmaktır. Ekolife Yaşam Merkezi misafirlerine huzurlu, güvenilir ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet anlayışı ile inşa edilmiş bir kurumdur.

Ekolife Yaşam Merkezi’nde Yaşlı Bakımı

  • Ekolife, misafirlerinin öznel yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan yaşlı bakım programlarına sahiptir.
  • İlkeleriyle örtüşen konut yapısı, egzersiz ve sosyal aktivite alanları, uzman personel kadrosu ile yaşlı bakım hizmeti verilmektedir.
  • Kurum sakinlerinin fiziksel- ruhsal sağlıklarına gereken önem verilmiş, çevresel faktörlerden etkileniş durumlarına özen gösterilmiş ve sosyal ilişki kurmalarına olanak sağlanmıştır.
  • Ekolife, bireylerin cinsiyet, yaş, sağlık, eğitim, köken gibi karakter üzerlerinde derin tesirler bırakan tüm etmenlere karşı son derece saygılı ve anlayışlı yaklaşıp onların yaşam doyumlarını hat safhada tutmaya özen göstermektedir.

Sizler de kendiniz veya sevdikleriniz için Ekolife’ın yaşlı bakım hizmetlerinden gönül rahatlığıyla faydalanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sorularınız mı var?