YAŞLILIK VE BİLGELİK

Yaşlılığa bakış açısı her toplumda farklılık gösterse de yaşlılık dönemi toplum içerisinde sosyal, ekonomik, psikolojik ve biyolojik olarak ele alındığında yaşlı bireylerin bakıma muhtaç ve pek çok anlamda zayıf kimseler olduğu yanılgısı oluşabilmektedir. Halbuki yaşlı bireylerin bilgi, beceri ve hayat tecrübeleri düşünüldüğünde gençlerin bu bilgi ve tecrübelerden yararlanması gerektiği sonucuna varmaktayız.

Bilgelik konusunda yapılan çalışmalar son yıllarda hız kazanıp derinleşse de bilgeliğin tanımı henüz net bir biçimde yapılmamıştır. Doğu ve Batı kültürlerine bakıldığında bilgelik; yaşamın nedenini ve nasılını bilmek, yaşadığı süreç boyunca gelişen değişimlerin farklı bağlamlar üzerindeki etkilerini anlayabilmek, kişisel bilginin sınırlarını bilmek ve güçlü sezgi ve farkındalıklara sahip olmak olarak açıklanmaktadır.

İleri yaşlarda özellikle de 80 yaşından itibaren yaşlı bireylerin bir kısmında Demans görülmesi yaşlılar hakkında negatif bir önyargıya neden olmuştur. Yaşlandıkça fiziksel gerilemeler olduğu doğrudur fakat bilişsel anlamda bir gerilemenin olduğu saptanmamıştır. Aksine geçen yıllar büyük bir tecrübe kazanılmasını sağlamış, uygun ortam sağlandığında ise bu bilgi ve tecrübenin kuşaklararası geçişi gerçekleşmiştir.

Yaşlı bireylerin teorik, pratik ve üretici deneyimleri yaşam bilgisi açısından ele alındığında yaşlılık döneminin bir hazine özelliği taşıdığı anlaşılacaktır. Bilgece yaş almak ise karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmek için strateji geliştirip analitik düşünebilmek ve yaşam dersi çıkarabilmek açısından önemlidir. Ayrıca bilgece yaş almak sağlıklı yaşlanmayı etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Bilgece Yaşlanmanın Olmazsa Olmazları

  • Yaşam bilgisi
  • Sezgi ve farkındalık
  • Üretkenlik
  • Deneyim
  • Zekâ ve bilişsel fonksiyonlar

Bireyin yaşamın anlamına dair düşünce yapısı, edindiği tecrübeler, sorunlar karşısında pratik çözümler üretebilmesi, yeniliğe açık olması ve çağa ayak uydurabilmesi, etrafında gelişen olayların birbiriyle olan uyumunu sezebilmesi ve farkındalık düzeyinin yüksek olması bilge bir yaşlı olabilmek için gerekli kriterlerdendir.

Ekolife Yaşam Merkezi’nde kurum sakinlerinin yaşam tecrübelerine önem verildiği bireye hissettirilir, bilişsel fonksiyonları eğitici oyunlarla desteklenir, aktif ve üretken bir yaşlılık dönemi geçirebilmesi için gerekli ortam ve koşullar oluşturulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sorularınız mı var?